Bandáže na zápästie – Karpálny tunel

Zápästie je dvojosový kĺb, ktorého kĺbové plochy sú vytvorené z proximálneho (vretenozápästného) radu zápästných kostí a z konca vretennej kosti.

Dôležité kĺbovité (pružné) spojenia sa nachádzajú medzi:

  • Predlaktím a proximálnym (vretenozápästným) radom zápästných kostí (proximálne zápästie, „skutočné“ zápästie, dvojosový vajcovitý kĺb)
  • Dvomi radmi zápästných kostí (strednozápästný kĺb ruky, pevný typ kĺbu)
  • Palcovým sedlovitým kĺbom (kĺb medzi záprstnou kosťou palca a zápästím, dvojosový sedlovitý kĺb)
  • Palcovým základným kĺbom (kĺb medzi záprstnou kosťou palca a prvým palcovým falangom (phalanx), kladkový kĺb)

 

Najčastejšou príčinou poranení zápästia býva pád alebo vyvrátenie, čo môže spôsobiť mierne alebo ťažké vyvrtnutie, zlomeninu alebo dislokáciu. Zápästie môže taktiež postihnúť aj osteoartróza, degeneratívne ochorenie, ktoré primárne postihuje palec (rizartróza).

 

V týchto prípadoch je funkčná liečba zabezpečená nosením stabilizačnej ortézy na zápästie, ktorá:

  • odľahčuje kĺby zápästia
  • má analgetický efekt, pretože poskytuje teplo
  • pomáha zahojeniu väziva
  • obmedzuje prudké pohyby