Lakeť

Na bolesť lakťa vplýva veľa vonkajších faktorov, hlavne úrazy. Poranené môžu byť šľachy, väzy, aj samotný kĺb.

Najčastejšou príčinou bolesti je laterálna epikondylitída, ktorú hovorovo nazývame „tenisový lakeť“. Je to bolestivá situácia na vonkajšej strane lakťového kĺbu, kde sa šľachy svalov predlaktia upínajú na „epikondyl“ – dobre hmatateľný kostný výbežok ramennej kosti, ktorý sa dá dobre nahmatať na vonkajšej aj vnútornej strane lakťa.  Tenisový lakeť môže vzniknúť v každom veku, ale najčastejšie trápi skupinu ľudí vo veku 35-50 rokov. Postihuje rovnako obe pohlavia.

Druhou najčastejšou príčinou bolesti je mediálna epikondylitída, tzv. „golfový lakeť“. Postihuje úpony na vnútornej strane lakťa, tzv. ohýbače.

Pojem tenisový a golfový lakeť vznikol na základe špecifického zapojenia svalov, ktoré sú pri  športoch najviac zaťažované a často sú príčinou vzniku zápalu.

Tieto ochorenia nevznikajú iba pri športoch. Zápal sprevádzaný opuchmi a bolesťami vzniká v dôsledku mechanického dráždenia pri monotónnom pohybe a pretrvávajúcom svalovom napätí. To môže vzniknúť pri rôznych činnostiach, napríklad pri hre na hudobné nástroje, manuálnej práci, ale aj v dôsledku stresu, ktorý sa prejavuje zvýšeným napätím svalov. Zápal však môže vzniknúť aj v dôsledku poranenia svalov alebo šliach v lakťovej oblasti. Nemusí pritom ísť o závažné poranenie, stačí bežný úder lakťom do zárubne dverí, ktorý pozná asi každý. Napriek tomu, že poranenie nemusí mať žiadne vonkajšie prejavy, môže spôsobiť vnútorné poranenie alebo natrhnutie úponu, čo môže byť spúšťačom ochorenia.