THUASNE MEDICAL

O nás

Záruka tej najvyššej kvality

Spoločnosť THUASNE sa od svojho vzniku v roku 1847 špecializovala na výrobu úzkych elastických textílií a vďaka neustálym inováciám sa rozvíjala až po výrobu zdravotníckych a športových pomôcok. Rozvíjala sa vo Francúzsku, otvorila dcérske spoločnosti po celom svete a kúpila mnoho spoločností, aby rozšírila svoju ponuku a trh.

O nás - 3

Charakteristické znaky spoločnosti

O nás - 4

udržateľnosť

spoločnosť zaznamenáva v každej generácii dlhodobý rozvoj

O nás - 5

šikovnosť

v každom cykle je schopná prehodnocovať a znovu objavovať ekonomický model skupiny

striedmosť

striedmosť

všetky svoje dostupné zdroje sústreďuje na investície a vždy uprednostňuje samofinancovanie

Spoločnosť oddaná svojim zamestnancom

O nás - 6
Spoločnosť Thuasne je založená na princípoch, ktoré jej už od jej vzniku priniesli úspech

Dôvera ako základné spojivo. Plošná organizačná schéma, ktorá podporuje reakčnosť a iniciatívy.
Projektový manažment. Uľahčená vnútorná mobilita a vývoj v kontexte diverzifikovaných kariérnych postupov. Interné vzdelávacie úsilie, ktoré podporuje dynamiku kariérneho postupu.

O nás - 7

Spoločnosť oddaná ochrane životného prostredia

Spoločnosť Thuasne, ktorej priemyselné závody v Saint-Etienne sú od roku 2009 certifikované podľa ISO 14001, podnikla množstvo iniciatív na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie
Realizácia recyklácie chladiacej vody s cieľom zníženia spotreby vody a elektriny. Opatrenia na zlepšenie triedenia a zhodnotenia odpadu. Nové zariadenia na zníženie spotreby elektrickej energie. Voľba menej znečisťujúcich vozidiel.

Spoločnosť oddaná ekonomike a spoločenskému životu

Spoločnosť Thuasne sa aktívne podieľa na tvorbe pracovných miest v teritóriách, v ktorých pôsobí. Je silne zapojená do odbornej prípravy mladých ľudí a je zapojená do inovatívnych ekosystémov. Okrem jej príspevkov k oživeniu odborného vzdelávania má aj veľa spojení s rôznymi združeniami.

O nás - 8
O nás - 9
Podaďte sa s našimi odborníkmi
Nákupný košík