Značka THUASNE je postavená na viac ako 175 ročnej tradícii a je zárukou tej najvyššej kvality.

O NÁS

Spoločnosť THUASNE sa od svojho vzniku v roku 1847 špecializovala na výrobu úzkych elastických textílií a vďaka neustálym inováciám sa rozvíjala až po výrobu zdravotníckych a športových pomôcok. Rozvíjala sa vo Francúzsku, otvorila dcérske spoločnosti po celom svete a kúpila mnoho spoločností, aby rozšírila svoju ponuku a trh.

 

Charakteristické znaky spoločnosti

 • udržateľnosť: spoločnosť zaznamenáva v každej generácii dlhodobý rozvoj
 • šikovnosť: v každom cykle je schopná prehodnocovať a znovu objavovať ekonomický model skupiny
 • striedmosť: všetky svoje dostupné zdroje sústreďuje na investície a vždy uprednostňuje samofinancovanie

 

Spoločnosť oddaná svojim zamestnancom

Spoločnosť Thuasne je založená na princípoch, ktoré jej už od jej vzniku priniesli úspech:

 • dôvera ako základné spojivo
 • plošná organizačná schéma, ktorá podporuje reakčnosť a iniciatívy
 • projektový manažment
 • uľahčená vnútorná mobilita a vývoj v kontexte diverzifikovaných kariérnych postupov
 • interné vzdelávacie úsilie, ktoré podporuje dynamiku kariérneho postupu

 

Spoločnosť oddaná ochrane životného prostredia

Spoločnosť Thuasne, ktorej priemyselné závody v Saint-Etienne sú od roku 2009 certifikované podľa ISO 14001, podnikla množstvo iniciatív na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie:

 • realizácia recyklácie chladiacej vody s cieľom zníženia spotreby vody a elektriny
 • opatrenia na zlepšenie triedenia a zhodnotenia odpadu
 • nové zariadenia na zníženie spotreby elektrickej energie
 • voľba menej znečisťujúcich vozidiel

 

Spoločnosť oddaná ekonomike a spoločenskému životu

Spoločnosť Thuasne sa aktívne podieľa na tvorbe pracovných miest v teritóriách, v ktorých pôsobí. Je silne zapojená do odbornej prípravy mladých ľudí a je zapojená do inovatívnych ekosystémov. Okrem jej príspevkov k oživeniu odborného vzdelávania má aj veľa spojení s rôznymi združeniami.